“Ik wil heel graag helpen en ik zie het als mijn missie om het leven weer terug te geven aan deze meiden”

Deze woorden zijn afkomstig van Leontien van Moorsel. De jongeren kennen haar van het televisieprogramma ‘Tot op het Bot’ , waarin 6 meiden gevolgd werden in hun strijd tegen Anorexia.

Tijdens haar sportieve carrière ontwikkelde zij zelf Anorexia. Dit was een hele zware en moeilijke periode waar zij uiteindelijk goed doorheen is gekomen. Zij heeft hier veel steun bij gehad van haar man, familie en schoon- familie.

Balans
Voor een gezin is niets zo moeilijk, als een kind te zien vermageren. Te zien dat het de grip op het le- ven kwijt is en afglijdt als gevolg van deze psychische ziekte. “Ik wil laten zien dat je er ook weer uit kunt komen. Dat je deze eetstoornis kunt overwinnen. Daarbij is het heel belangrijk dat je de balans in jezelf weet te vinden. De balans tussen eten en bewegen, tussen wat goed is voor jezelf en wat je vol kunt houden.” Van Moorsel wil de meiden, en ook jongens, met een eetstoornis helpen de balans in zichzelf terug te vinden.

“Kenmerk van mensen met een eetstoornis is dat ze een heel ge- dreven karakter hebben, perfectionistisch zijn. Zij willen grip en controle hebben op hun leven. Dit vertalen zij dan naar controle op hun eetpatroon met alle negatieve gevolgen van dien. Ik ga hier- over met ze het gesprek aan. Als ervaringsdeskundige kan ik laten zien, dat je er weer bovenop kunt komen. Dat het weer helemaal goed kan komen. Juist omdat ik uit ervaring spreek en omdat ze zien dat het goed met mij gaat, geloven ze mij ook.”

Het Leontienhuis
Op dit moment bestaat er geen huis als het Leontienhuis. Het vormt een toevoeging aan het be- staande aanbod van zorgverlening aan patiënten met een eetstoornis dat, door de bezuinigingen in de zorg, ook onder druk staat. Leon-

tien benadrukt het belang van het Leontienhuis: “Na de reguliere be- handeling is het zo belangrijk dat de meiden weer geholpen worden hun weg te vinden. Te zoeken naar de dingen waar zij voldoe- ning uithalen, zoals het verzorgen van dieren of planten, het maken van een fietstocht of een wandeling met een eenzame bejaarde. Ik zal mij daar, samen met mijn team van professionals en vrijwilligers, helemaal voor inzetten. Het Leontienhuis ontvangt geen subsidie. Wij zijn voor onze bekostiging vol- ledig afhankelijk van sponsoren, giften en opbrengsten van goededoelen-acties zoals de Leon- tien CharityRide. Iedereen die hier een steentje aan kan bijdragen, is meer dan welkom. Samen zorgen voor een goede, veilige plek voor meiden met Anorexia en ze een toekomst geven, daar sta ik voor!”

geef ons een Like en volg ons op:
error0